www.acta-ndt.ru  
  О КОМПАНИИ
  ПРОДУКЦИЯ
  КОНТАКТЫ
Связаться с нами:


Имя:
Телефон или e-mail:
Сообщение:
 
Francuska firma Acta znajduje się na północy Francji, około dwóch godzin jazdy od Paryża, w miasteczku Ustriam, na brzegu Kanału La Manche. To niewielka firma specjalizująca się od 1966 roku w produkcji powietrznych i ultradźwiękowych przyrządów kontroli jakości. Z naszych urządzeń korzystają fabryki metalurgiczne oraz firmy wytwarzające rury w 17 państwach świata. Są to takie firmy jak: ARCELOR, AWERS, ALGOM STEEL, THAINOX, SALZGITTER i wiele innych.

Podstawowym zadaniem naszych urządzeń jest powietrzna kontrola podczas produkcji rur, drutu i przewodów oraz powietrzno-ultradźwiękowa kontrola elementów toczonych. Ostatnie takie urządzenie było zamontowane w lutym 2007 roku w Kanadzie, w firmie ALGOMA STEEL, a następnie w Niemczech w firmie SALZGITTER oraz w Indiach i we Francji. Właśnie to urządzenie, chcemy Państwu zaprezentować.

Od 1994 firma Acta razem z producentem elementów toczonych FORCASTE (która w 1998 roku weszła w skład firmy AKERS) stworzyła urządzenie AS-US służące do kontroli wszystkich powierzchniowych, przypowierzchniowych i wewnętrznych defektów walców. Na dzień dzisiejszy sprzedano ponad 50 takich urządzeń, między innymi do takich fabryk, jak: ALGOM STEEL (Kanada), ARCELOR (Francja), SALZGITTER (Niemcy), NOVELIS (Luksemburg, Szwajcaria), ALUSUISSE (Szwajcaria), GUENGNON (Francja), LAMAGONA (Włochy), PECHINEY EUROFOILD (Luksemburg), THAINOX (Tajlandia), UTAM STEEL (Indie).

Wiele technicznych i komercyjnych przewag nad takimi konkurencyjnymi firmami, jak: LISMAR i SARCLAD pozwala nam zajmować pozycję lidera na rynku światowym w produkcji tego typu urządzeń.

W Rosji jesteśmy jeszcze mało znani, ponieważ w dopiero w zeszłym roku pojawiliśmy się na rynku rosyjskim i państw WNP, ale już spotkaliśmy się z zainteresowaniem fabryk w Rosji i na Ukrainie. Fabryki w Rosji, które zainteresowały się produktem to: Sieverstal i Fabryka Nowolipiecka, na Ukrainie: Zaporożstal im. Ilicza. Krivorożstal i producent wałków Dniepropietrowskij ZPW i Lutuginskij Zakład Wałków.       

  
AS-US

Prezentujemy przyrząd AS-US, jego techniczne możliwości, jego zalety i przewagę nad urządzeniami konkurencyjnymi.

Przyrząd kontrolujący składa się z 2 części:

 • ruchomej kolumny z czujnikami:
 • jednostki centralnej AS-US:

Ruchoma kolumna jest w stalowej obudowie i posiada 5 czujników:

 • powietrzny czujnik do kontroli wszystkich defektów powierzchni
 • ultradźwiękowy, bezpośredni czujnik 4 MHz-owy firmy KRAUT KRAMER wykrywający defekty bliskie do powierzchni o głębokości 2-50 mm
 • ultradźwiękowy, bezpośredni czujnik 2 MHz-owy wykrywający głębokie, wewnętrzne defekty o głębokości od 50 mm nawet do 1 m
 • czujnik pomiaru namagnesowania walca
 • czujnik odległości pozwalający zachować daną odległość pomiędzy walcem i czujnikiem w czasie procesu kontroli, a także przy drganiach walca lub przy jego wypukłej formie.

Na dole kolumny w stalowej obudowie są rozmieszczone czujniki. Po bokach dwa ultradźwiękowe i po środku trzy pozostałe(powietrzny, namagnesowania i odległości).
Przyrząd AS-US może być ułożony dowolnie lub mieścić się w stalowym stelażu. Mamy tu szafę z filtrem, wentylację, transformator, komputer z klawiaturą i myszką lub ekranem dotykowym połączony z kolorową drukarką do drukowania danych.
Waga takiej szafy wynosi: 200 kg
Wysokość: 1874 mm
Szerokość: 635 mm
W komplecie mamy również przewody i 25 m kabla sieciowego.
Następnym bardzo ważnym elementem jest zabezpieczenie programowe stworzone przez firmę Acta dla tego typu urządzeń.
Programy współpracują z Windows XP i Windows 98 w języku angielskim i rosyjskim.
Odzwierciedlenie danych ukazane jest w następujących oknach.
Dla powietrznej kontroli jest menu, gdzie znajdują się wszystkie ogólne dane i parametry kontroli. Mamy tu opis przebiegu kontroli z 4 głównymi wykresami:

 • profilu walca
 • namagnesowania
 • pęknięć
 • tzw. „miękkich stref”.

Okno kartografii ukazuje przekrój walca, obraz 3D pokazuje położenie defektu.
Okno ossyloskopii – pokazuje położenie defektu w konkretnym miejscu na walcu, obrót po obrocie z realnym czasem ich stopniowego zanikania w czasie szlifowania.
Dla ultradźwiękowej kontroli istnieją okna:

 • okno menu
 • okno ustawień urządzenia, w którym można wybrać kontrolę 4 lub 2 MHz-ową, a także 3 kolorowe progi regulacji dla poziomu głębokości kontroli.

W kontroli łączonej ukazany jest proces powietrznej i ultradźwiękowej kontroli. Szczególnie z tym oknem operator będzie pracował najczęściej. Prostym kliknięciem na każdą ze skal kontroli, operator może ją powiększyć na cały ekran.
Urządzenie można podłączyć z urządzeniami peryferyjnymi (np. stalową kolumną, PC, zasilaczem 220 W, maszyną szlifującą). Dokładne rozłożenie zależy od warunków produkcji.
Wyławiane typy defektów, dzielimy na 3 rodzaje:

 1. dla powietrznej kontroli – defekty powierzchni, pęknięcia i defekty otwarte czyli powierzchniowe,
 2. dla ultradźwiękowej kontroli 4 MHz-owej (głębokość od 2 do 50 mm) są defekty bliskie powierzchni, tzw. defekty słoja obróbki
 3. dla ultradźwiękowej kontroli 2 MHz-owej (głębokość do 1m) są defekty zgrzewa (tzw. kontrola granicy)dla dwusłowowych walców i głębokich defektów.

Techniczne możliwości urządzenia można podzielić na 3 kategorie:

 1. Przyrząd i stanowisko szlifujące:
 • urządzenie kontroluje każdego rodzaju walce robocze i oporowe: stalowe, mosiężne, lite, dwusłowowe,
 • istnieje możliwość podłączenia urządzenie zarówno na tokarce jak i oddzielnie,
 • urządzenie synchronizuje się z każdą tokarką: Hercules, Pomini, Valdrish itd,
 • przyrząd może pracować jednocześnie na dwóch tokarkach (w tym przypadku potrzebna jest dodatkowa kolumna z czujnikami,
 • następuje synchronizacja z kołem szlifierskim (przy wykryciu defektu istnieje możliwość szlifowania synchronicznego do głębokości skazy nawalcu),
 • prosta obsługa urządzenia: operator wykonuje minimum czynności dzięki pełnej automatyzacji.
 1. Kolumna i czujniki:
 • przy nierównym położeniu walca lub przy wibracjach czujniki odległości pozwolą zawsze zachować potrzebną odległość między czujnikiem a walcem (w odróżnieniu od urządzeń naszych konkurentów),
 • 3 możliwości podłączenia urządzenia kodującego (dla obliczenia obrotów) przy pierwszym obrocie walca (na walcu, na maszynie szlifującej lub przenośnej)
 • kolumna z czujnikami może pracować pod każdym kątem w stosunku do walca,
 • skok czujnika – 13 mm (przykład: przy długości boku walca 1300 mm i prędkości obrotów 40 ob./min, czas kontroli wynosi 2 min 5o sek.),
 • maksymalna prędkość obrotu walca: dla dużych wałków 20 ob./min., małych 80 ob./min.,
 • czułość przy odległości od walca 1 mm minimalny wykryty defekt wynosi 0-1 mm
 • czystość wody wynosi 15 mikronów (wykorzystywana jest ta sama woda, co do szlifowania,
 • możliwość ostatecznego rozmagnesowania ręcznym przyrządem.
 1. Możliwości programowe:
 • wszelkie obliczenia i przekazywanie danych kontrolnych walców, możliwość ich archiwizowania na twardym dysku lub dysku przenośnym USB (rodzaje danych: numer walca, imię operatora, data, godzina, rodzaje znalezionych defektów, momenty kontroli i inne), a także momentalne wejście do danych kontrolnych,
 • parametry kontroli mogą być zarejestrowane w 9 różnych programach (np. różnych głębokościach, na których może znajdować się defekt), tokarz wprowadza numer potrzebnego programu i maszyna automatycznie pracuje na według wyznaczonych parametrów,
 • możliwość drukowania danych kontrolnych w czasie rzeczywistym na drukarce kolorowej,
 • automatyczne zapamiętywanie ostatnio wykonanych parametrów,
 • dwa sposoby kompensacji:
  • ręczna – przy testach, kalibracji i w czasie szukania miejsca defektu na walcu,
  • automatyczna – w czasie trwania kontroli walca.
 • w urządzeniu istnieją dwie ruchome fazy,
 • regulowany filtr danych częstotliwości dla zmniejszenia wpływu niskich szumów podczas procesu kontroli i wibracji wałka
 • regulowany filtr wysokich częstotliwości (dyferencjator) dla zmniejszenia wpływu wysokich szumów (wytwarzanych przez urządzenia elektryczne) na proces kontroli,
 • ręczne i automatyczne ustawianie progów sygnałowych dla poszukiwania wielkości defektów.
 • odzwierciedlenie wszystkich danych w kolorze
 • możliwość podłączenia do sieci lokalnej i podglądu kontroli w czasie rzeczywistym z innego pomieszczenia.

Podstawowe zalety urządzenia AS-US:

 • automatyczna kalibracja (w przeciwieństwie do konkurencji),
 • oprogramowanie pod program Windows XP i Windows 98 pozwala na łatwą modyfikację oprogramowania,
 • doświadczenie w produkcji defektorów, od 1994 roku współpraca z producentem walców firmą FORCASTE, co dla konkurentów Lismara i Sarklada ma drugorzędne znaczenie,
 • wysoka czułość czujników Acta, które mogą być jedno i wieloczęstotliwościowe (urządzenia Lismara i Sarklada mają mniejszą czułość, co jest widoczne w czasie obróbki różnych rodzajów stali, ich przyrządy działają tylko na jednej częstotliwości,
 • możliwość zaprogramowania 9 różnych ustawień do każdego typu walca,
 • urządzenie posiada czujnik odległości, który pozwala zachować odległość nawet przy wygiętej formie walca,
 • urządzenie firmy Acta odzwierciedla profil danego walca, natomiast Lismara i Sarklada pomiar profilu jest niedokładny i w dużym stopniu zależy od temperatury i czynników zewnętrznych.

Spis firm i państw, gdzie urządzenia firm Lismar i Sarklad zostały zamienione na urządzenia firmy Acta:

 1. Włochy - ARVEDI
 2. Francja  - ARCELOR
 3. Niemcy  - SALZGITTER           
 4. Belgia - UNION ELECTRIQUE
 5. Luksemburg - NOVELIS
 6. Szwajcaria - NOVELIS
 7. Indie - UTAM STEEL

Kolejnym naszym atutem są nasze ceny.

Jeżeli urządzenia firmy Lismar (lub Sarclad) kosztują 200 000 € i sprzedawane są za pomocą pośredników, to nasza firma pracuje bezpośrednio z zakładami i nasze urządzenie (cały zestaw) kosztuje 95 000 €  (Ex Works) bez opłaty celnej i logistyki. Ta niewielka cena uwarunkowana jest tym, że my tylko wychodzimy na rosyjski i ukraiński rynek.
Inna zaleta jest to, że nasze urządzenie posiada certyfikaty ostatnich norm ISO

Podsumowując:

 • urządzenie firmy Acta pozwala na odnalezienie w krótkim czasie defektu oraz na monitoring walca
 • dzięki urządzeniu zmniejsza się liczba awaryjnych zniszczeń walca.

Zwrot kosztów zakupu przyrządu rekompensuje się od 6 miesięcy do roku.

Mamy do zaprezentowania również 4 krótkie filmy – 2 z nich były nagrane 4-5 lat temu, więc wygląd zewnętrzny i funkcje urządzenia przez ten czas zostały zmodernizowane. Natomiast 3 film był nagrany w 2005 roku, a 4 w marcu 2007 roku w Niemczech fabryce SALZGITTER. Można porównać jaką ewolucję przeszedł nasz przyrząd w ciągu 5 lat oraz pokażemy jak nasze urządzenia pracują w różnych fabrykach świata.
1 film – widać na nim, że kolumna z czujnikiem jest zamontowana na tokarce, a nie na szyjach, dlatego że walec jest oddzielony od tokarki. Spowodowane jest to automatycznym opuszczaniem się głowicy kontrolnej na walec. Podnosi się ona również automatycznie po zakończeniu kontroli. Obok widoczna jest szafa produkcyjna z całym oporządzeniem, a na ekranie widać kontrolę ultradźwiękową. Urządzenie kodujące obroty walca jest na walcu, a urządzenie obliczające na górze. Urządzenie kodujące będzie zamontowane na tokarce w zależności od warunków produkcji. Jest to urządzenie testujące. Jako ciecz jest zastosowana zwykła woda.
2 film - jest to kontrola w fabryce firmy Sollac Dunqueri we Francji. Tu urządzenie stoi na górze i jest oddzielone od monitora.
3 film – przedstawia kontrolę w fabryce w Kanadzie Algom Steel w 2005 roku na starej nieautomatycznej tokarce, dla której opracowaliśmy specjalnego robota do podłączenia kolumny z czujnikami.
4 film – pokazuje kontrolę w fabryce w Niemczech SALZGITTER w marcu 2007 roku.ACTA-NDT.RU, 2006
г.Санкт - Петербург Создание сайта - WebHall